Qədim Kənd

Kәndin оrtаsındа аyаq sахlаyıb
Bахıb düşünürәm hеy dәrin-dәrin.
Hörümçәk tоr qurub, yuvа bаğlаyıb
Dаğılmış küncündә uçuq еvlәrin.

Qоcаlаr dаyаnıb yоl qırаğındа,
Nә cаvаn görünur, nә uşаq qаlıb.
Vәһşi оtlаr bitib mеyvә bаğındа,
İyirmi binаdаn biri sаğ qаlıb.

Hаnı gәl-götürü, firаvаnlığı,
Tәnһаlıq yükümü üstünә düşüb.
Kоl-kоs içindәki qәbiristаnlığı
Yаğışdаn, yаğmurdаn nә günә düşüb.

Döyür qаpılаrı ахşаm külәyi,
Pоzulub cığırlаr, silinib izlәr.
Dаm vаr ki, titrәyәn ахır dirәyi
Çәnәdә lахlаyаn sоn dişә bәnzәr.

Lаkin tәbiәtin zinәtinә bах.
Çаylаr, şәlаlәlәr, sәrin bulаqlаr
Tоrpаğın gücünә, qüdrәtinә bах,
Bir qаrış оtlаğı bir sürü sахlаr.

Qаrtаllаr һаvаdа şığıyır yеnә,
Sulаrı dәrmаndır ilk gündәn bәri
Qаyаlаr bеlindәn çiyin-çiyinә
Bоylаnır üzünә dаğ kеçilәri.

Mеşәlәr qәrq оlub gülә, güllüyә,
Аylı gеcәlәri sәssiz-sәmirsiz…
Bәs nәdәn göz yumub bu gözәlliyә
Bir ucdаn şәһәrә ахışırıq biz.

Nәdәn yаyılmаsın çölә, çәmәnә
Gәnclәrin qәlbаçаn mеһribаn sәsi,
Nәdәn һәsrәt qаlsın gеdib-gәlәnә
Mәğrur pаlıdlаrın sәrin kölgәsi.

Nә üçün mаşınlаr gәlib çаtmаsın,
Kitаb, kitаbхаnа һаnı bu yеrdә.
Nәdәn çохаlmаsın, nәdәn аrtmаsın
İliç lаmpаsının sаnı bu yеrdә.

Biz ki, bоy аtırıq ötdükcә illәr,
Tаriх şаһiddir bu һәqiqәtin.
Bәs niyә duymаsın burdа nәsillәr
İsti nәfәsini mәdәniyyәtin.

Nеcә bu аğrını sаlmаyım yаdа,
Dоğmа оvlаqlаrа qıymаq оlаrmı?
Düzlәrdә yаşаmаq аsаn оlsа dа,
Dаğlаrı insаnsız qоymаq оlаrmı.

Hüseyn Arif

Youtube kanalları nə qədər qazandırır?

Əslində bu yazımda youtube kanalı ilə pul qazanmaq haqqında yazmaq istəyirdim. Ancaq düşündüm hələki bu haqda yazmayım. Bəlkə bir neçə müddət sonra yazaram. Sadəcə bəzən mənə də maraqlı olan hansı youtube kanalı nə qədər qazanır sualını cavablandırmaq üçün socialblade haqqında yazacam qısaca.

Socialblade.com əslində youtube partnyorluq xidmətidir. Ancaq daha çox youtube kanallarının statistikasını yayınlaması ilə məşhurdur. Socialblade məşhur kanalların abunə sayını, video sayını, videoların izlənmə sayını və bunara bağlı olaraq da təxmini günlük, aylıq və illik gəlirini hesablayır.

Youtubeda ən populyar kanalların, bəzi ölkələrə görə ən populyar kanalların siyahısını da səhifədən əldə edə bilərsiniz. Əslində sadəcə youtube kanalları deyil, instagram və twitch istifadəçiləri üçün də bəzi statistikalar əldə etmək mümkündür.

Saytın dili ingilis dilindədir. İstifadəsi əslində çox sadədir. Saytın sağ üst hissəsindəki axtarış bölməsinə youtube kanalınızın id`sini yazmağınız kifayət edir.

Məsələn: izlədiyim bir kanalın linkini verim.  https://www.youtube.com/channel/UCBJycsmduvYEL83R_U4JriQ  qalın hərflərlə işarələdiyim bölmə youtube kanalının id`sidir. Yəni həmin bölməni kopyalayaraq socialblade səhifəsində axtarış etsəniz, kanalın statistkasına baxa bilərsiniz.

Onu da qeyd edim ki, bəzi kanalları axtardığınızda qarşınıza nəticə çıxmaya bilər. Həmin kanallar axtarışınız zamanı yaddaşa alınıb izlənilir və bir müddət sonra həmin kanalın statistikasını da əldə etmək mümkün olur.

Yuxarıda qeyd etdiyim kanal mobil cihazların incələnməsi, qarşılaşdırılması, yeni cihazların təqdim edilməsi ilə əlaqəlidir. Nümunə olaraq həmin kanalın statistikalarını paylaşıram.

socialblade-youtube-channel-statistics

 

Buraya klikləyərək həmin səhifəni socialblade saytında görüntüləyə bilərsiniz.

Beləcə istədiyiniz kanalın id`sini əlavə etməklə sizi maraqlandıran statistikanı əldə etməyiniz mümkündür.

Hamı öz işiylə məşğul olsun

Deməli bir məsələ biraz canımı sıxır. İstədim bu barədə bəzi fikirlərimi qeyd edim. Yazacaqlarım əslində ikt aləmində çalışanlara aid olacaq, developer, dizayner və s. vəzifələrində çalışanlara.  Daha doğrusu birbaşa onlardan məsul olan şəxslərə.

İKT sahəsi elə geniş və günümüzdəki insanların marağını cəlb edən sahədir ki, qocasından uşağına qədər çox adamın həvəsi var. Əlbətdə maraqlı sahədir. Elə ona görə də ixtisası tamamilə fərqli olan insanlar belə ucundan qulağından bu sahə ilə maraqlanmağa başlayır. Burda bir problem görmürəm. Maraqlanmalıdırlar əlbətdə.

Yəqin mənlə razılaşarsınız ki, günümüzdə artıq demək olar hər bir müəssisənin internet səhifəsi və bu səhifənin dizaynı, proqramlaşdırılması, sosyal şəbəkələrdə tanıdılması üçün xüsusi olaraq işə götürdüyü insanlar var. Hansı ki, işə götürərkən onlarda müvafiq qabiliyyətlərin olmasını arzu edirlər. Eləcə də vakansiyalarda həmin qabiliyyətləri qeyd edirlər və nəticədə həmin qabiliyyətlərin heç olmasa 80-90 faizinə malik olduğuna inandıqları insanları işə qəbul edirlər. Çox gözəl! Bura qədər heç bir problem yoxdur.

Həmin insan hansı ki, dizaynerdir vəya proqramistdir vəya sosial marketinq mütəxəssisidir, bilir nə iş görməlidir və necə görməlidir. Çünki bu qabiliyyətlərinin olduğuna görə işə qəbul edilib!

Ancaq bu insan işə başlayır, deyək ki, dizaynerdir və internet səhifəsinin dizaynını hazırlayır. Təəssüf ki, bu məqamda müəssisə rəhbəri vəya həmin işçidən məsul olan şəxslər hazırlanan işə o qədər müdaxilə etməyə çalışırlar ki, sanki bu iş üzrə mütəxəssisdirlər. Əslində işə götürərkən “kreativ işlər istəyirik“, “bu bizim sahəmiz deyil“, “siz daha yaxşı bilərsiniz” kimi sözlər sərf ediblər ancaq çox bilmişliklərindən də qala bilmirlər. İşin gedişində “məncə buranı bu rəng edək”, “məncə belə edək”, “məncə bu olmasın”, məncə məncə məncə… istədiyiniz qədər bu “məncə” ləri uzatmaq olar.

Bu barədə əslində Barış Özcanın gözəl bir videosu var. Elə onun dediklərini də nəzərə alaraq bəzi məqamları deyəcəm. Sonda isə həmin videonu izləməyiniz üçün paylaşacam.

Deməli hörmətli rəhbərlər (məsul şəxslər) əgər kreativ iş gözlənilirsə və siz bu iş üçün işçi götürmüsünüzsə icazə verin rahat işlərini görsünlər də. Nəyə görə axı ixtisasınız olmadığı halda, bir iki internet səhifəsində, hardasa rastlaşıb qatıldığınız seminarda, kimdənsə eşitdiyiniz nələrəsə görə bu işdən anlayan, bu işin mütəxəssisi kimi hiss edirsiniz özünüzü?

Axı bu iş zənn etdiyiniz qədər sadə məsələ deyil. Məsələn internet səhifəsinin dizaynında istifadə olunan fontundan tutun, səhifədəki boşluqlara qədər hərşeyin öz qaydası qanunu var axı.

Dizayner olmaq, developer olmaq və s. bu qədər asan işdirsə, hamının iki seminar, üç video izləyərək görəbiləcəyi bir işdirsə onda niyə işçi götürüb əlavə xərc çəkirsiniz? Sizə belə davrandıqda işçiniz necə kreativ ola bilər axı? Necə rahat iş görə bilər? Necə özünə güvənə bilər?

Bilərək vəya bilməyərək işçinizə əngəl olduğunuzu unutmayın! Məncə hamı öz işiylə məşğul olsun!

Vəya yenə Barış Özcanın dediyi kimi “Mən əslində bu işləri yaxşı bilirəm. Başım çıxır. Sadəcə vaxtım yoxdur deyə, bu sahədə mənə kömək olsun deyə işçi götürmüşəm” kimi cümlələr sərf edib özünüzü gülünc vəziyyətə salmayın.

Son olaraq çox istərdim aşağıdaki videonu sona qədər izləyəsiniz:

PS: Bunlar mənim şəxsi fikrimdir. Kiminə görə düz, kiminə görə səhv ola bilər. Sadəcə bu mövzuda düşüncələrimi paylaşmaq istədim.