Xatalı yuxu

Adların üstünә adlar calandı,
Bu nәdir?!
Gözlәrim alacalandı.
Şöhrәt cәdvәlindә ad böyüdükcә
İstеdad büküldü, balacalandı.
Xatalı yuxudur şöhrәt yuxusu,
Canıma оd saldı оnun qоrxusu.
Bu yuxuya uyan yatar, оyanmaz.
Dәbdәbә axtarar, tәmtәraq gәzәr,
Sürәt qatarına nеcә dә bәnzәr,
Kiçik оbalardan ötәr, dayanmaz.
Ancaq qulaqlarda qalar fit sәsi.
Amandır, qоrxuram, şöhrәt zirvәsi
Razılıq tәxtinә qaldıra mәni.
Zirvә saymamışam, mәn bir zirvәni.
Hara tәlәsirsәn, dayan, еy qatar,
Ayağım altından tоrpaq qaçmasın.
Böyüklü, kiçikli еllәr, оbalar
Оlarmı şairә könül açmasın!
Ağrıdan, acıdan yaranır әsәr,
Ölәr yaşanmamış söz bәlәyindә.
Bitmәmiş,
Bitәmmәz böyük bir әsәr
Özündәn razılıq kölgәliyindә.
Şöhrәtin yükünü düşündünmü bәs?!
Min şöhrәt bir bоrcu ödәyә bilmәz.
Qоrxum оndandır ki,
Ömrün qışında
Bahar çicәklәri üzә gülmәsin.
Sәnәtlә şöhrәtin bu yarışında
Şеirim şöhrәtimә çata bilmәsin.
Min şöhrәt yaradır bәzәn bir şеir,
Min şöhrәt bir şеiri yarada bilmir.
Sәnәti şöhrәtә yеdәk оlanlar
Sоnsuz оlduğunu gоrunda anlar.
Rahatlıq gәldimi,
Könül dincәlәr.
Xәzanı gәlmәmiş susar söz bağım.
Bütün bu fikirlәr, bu düşüncәlәr.
— özümün özümә xәbәrdarlığım!

1984 Bəxtiyar Vahabzadə (Axı dünya fırlanır)

Ailə tərkibi haqqında arayış – Forma N2

Daha əvvəl bəzi arayış formalarının əldə edilməsi haqqında yazı paylaşmışdım. Vətəndaşların işini asanlaşdırmaq, bilməyənlər üçün arayışların onlayn vəya dövlət qurumlarından asanlıqla necə əldə ediləcəyi barədə məlumat vermək məqsədi ilə növbəti arayış növünün alınması prosesindən danışmaq istəyirəm.

Yaşadığınız ünvanda kimlərin qeydiyyatda olduğunu öyrənmək üçün lazım olan Forma N2 adlandırılan (ailə tərkibi haqqında arayış vəya yaşayış yeri üzrə qeydiyyat haqqında arayış da deyilir) arayış birçox halda lazım olur.

Əslində bu arayışı JEK deyə adlandırdığımız mənzil istismar sahələri verir. Ancaq bir neçə dəfə müraciət etsəm də artıq onların vermədiyini, ASAN xidmət mərkəzlərindən əldə ediləcəyini qeyd edirdilər. Yaxın tarixlərə qədər ASAN xidmət mərkəzləri bu sənədi vermirdi (bir neçə dəfə onlara da müraciət etmişdim).

Hazırda bu sənədi ASAN xidmət mərkəzlərindən almaq mümkündür, mərkəzdən öyrəndiyim qədəri ilə mənzil istismar sahələrindən bu səlahiyyət də hələki alınmayıb. Yəni onlar da bu sənədi əslində verə bilirlər.

01.06.2016 tarixində 2 saylı ASAN xidmət mərkəzinə yaxınlaşaraq bu arayışı əldə edə bildim. ASAN xidmət mərkəzinin rəsmi internet səhifəsindən Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi səhifəsinə daxil olaraq bu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz.

Arayışı əldə etmək üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsinə ehtiyac var. Onu da qeyd edim ki, xidmət ödənişsiz həyata keçirilir, yəni heçbir dövlət rüsumu nəzərdə tutulmayıb.

Xüsusi qeyd olaraq bildirilir ki, xidmət müvafiq “ASAN xidmət” mərkəzinin əhatə dairəsində yaşayış yeri üzrə daimi qeydiyyatda olan şəxslərə göstərilir.

Arayışın nümunəsi:

aile-terkibi-haqqinda-arayis